Projekty ENG

Projekty

Informujemy, że

Firma DIUN-TUR S.C. realizuje projekt „Doradztwo prawne dotyczące uprawień wprowadzonych przepisami związanymi z panującą epidemią oraz stosowania przepisów przejściowych wprowadzonych w związku z COVID-19 w branży turystyczno – hotelarskiej” w ramach vouchera finansowanego z projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowany ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Firma DIUN-TUR S.C. realizuje projekt „Usługa doradcza w zakresie opracowania informatycznego systemu zarządzania świadczeniem usług w zakresie turystyki zdrowotnej” w ramach vouchera finansowanego z projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowany ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Firma DIUN-TUR S.C. realizuje projekt „Dotacja na kapitał obrotowy dla DIUN-TUR S.C. Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka-Zwierzyk” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 dofinasowanego z Funduszy Europejskich.


Skip to content