Aktualności

Rabaty i Promocje

Miło nam poinformować, że nasz przedstawiciel został zakwalifikowany do wzięcia udziału w bardzo prestiżowym wydarzeniu - Targach Dubai Hotel Shaw w ZEA.

Udział w wydarzeniu dofinansowany w ramach projektu niekonkurencyjnego pn „Ster na Eksport” realizowany w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie 1.9 Przygotowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych przedsiębiorstw (w tym wspólne
projekty przedsiębiorstw i IOB) – Typ projektu 3 Promocja eksportu i internacjonalizacja   MŚP.

Polska i Morze Bałtyckie jest coraz bardziej docenianą destynacją do odpoczynku, również za granicą. Zdamy Państwu krótką relację podczas targów. 

Skip to content