Projekty

Projekty

Informujemy, że

Zdjęcia z udziału naszego przedstawiciela w Targach Hotel Dubai Show, HoReCa The Hospitality Leadership and F&B Forum. Wydarzenie ma znaczący wpływ dla rozwoju branży HoReCa i zrzesza najważniejszych przedstawicieli tego sektora.

Udział w wydarzeniu dofinansowany w ramach projektu niekonkurencyjnego pn „Ster na Eksport” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie 1.9 Przygotowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych przedsiębiorstw (w tym wspólne projekty przedsiębiorstw i IOB) – Typ projektu 3 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP.

  —

Firma DIUN-TUR S.C. realizuje projekt „Doradztwo prawne dotyczące uprawień wprowadzonych przepisami związanymi z panującą epidemią oraz stosowania przepisów przejściowych wprowadzonych w związku z COVID-19 w branży turystyczno – hotelarskiej” w ramach vouchera finansowanego z projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowany ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Firma DIUN-TUR S.C. realizuje projekt „Usługa doradcza w zakresie opracowania informatycznego systemu zarządzania świadczeniem usług w zakresie turystyki zdrowotnej” w ramach vouchera finansowanego z projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowany ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Firma DIUN-TUR S.C. realizuje projekt „Dotacja na kapitał obrotowy dla DIUN-TUR S.C. Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka-Zwierzyk” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 dofinasowanego z Funduszy Europejskich.

 
Skip to content